5 Απρ 2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΛΑΜΙΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ UNESCO

Αριστερα Δρ. Δεκουλάκου και γγ Πολιτσιμού Δρ. Βλαζάκη
Αναπτυξιακό Τουριστικό σχέδιο - προβολής και ανάδειξης με ενοποίηση της Αρχαίας Κλασικής πόλης της Σαλαμίνας (Αμπελάκια), Αρχαίου Λιμένα, Τύμβου των Σαλαμινομάχων με συνέχιση των ανασκαφών σε ξηρά και θάλασσα την επομένη δεκαετία.


Ανάδειξη του Τύμβου των Σαλαμινομάχων, προετοιμασία φάκελου για να ενσωματωθούν οι αρχαιολόγοι ιστορικοί χώροι της Ναυμαχία στην UNESCO οι συζητήσεις σε ανώτατο Κυβερνητικό επίπεδο με Υπ. Πολιτισμού και την Εθνική Επιτροπή της UNESCO του Αντιπροέδρου Κυριάκου Μαριδάκη όπου σε λίγο διάστημα ο Αρχαίος Λιμένας πρόκειται γίνει ο πρώτος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος παγκοσμίου ακτινοβολίας.